Kalendar Ispita

Termini polaganja ÖSD ispita Ispiti se u našem ispitnom centrima održavaju gotovo svakog mjeseca. Kalendar ispita za 2023.: ÖSD ispitni centar Napredak Bugojno 27./28.01.2023. 10./11.03.2023. 28./29.04.2023. 02./03.06.2023. 07./08.07.2023. 29./30.09.2023. 10./11.10.2023. 08./09.12.2023.